Pro memoria

„Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, bo inaczej naprawdę będą martwi"

Szanowni Absolwenci!

Udostępniamy formularz, za pomocą którego zachowamy Pamięć o Waszych Kolegach, Przyjaciołach, Bliskich - Absolwentach Liceum w Bieczu.

FORMULARZ PRO MEMORIA

TYM CO ODESZLI


Podstrony (1): Formularz pro memoria
Comments