Kronika zjazdu

 Lp         Data
 
 1 29.10.2013 r.
Spotkanie organizacyjne. Przyjęcie planu i harmonogramu działań.
 2 01.07.2014 r.       
Spotkanie organizacyjne.           
 3 28.10.2014 r.  
Omówienie spraw związanych z cateringiem, harmonogramem, tablicami pamięci, listą zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Wychowankowie Bieckiego Gimnazjum i Liceum - M. Kosiba i L. Furmanek, a także ks. Roman Grądalski, M. Błażewicz, T. Wszołek, R. Lignar i dyrektor Liceum.
 4 03.11.2014 r.  
Wstępne porozumienie z zespołem muzycznym który zapewni obsługę muzyczną w czasie imprezy            
 5 19.11.2014 r.  
Wykonanie banneru reklamowego zjazdu          
 6 09.12.2014 r.  
Spotkanie Komitetu - omówienie spraw bieżących, informacja nt kateringu, zespołu, ustalenie wstępnego harmonogramu i kwoty wpisowego       
 7 20.03.2015 r.
Spotkanie Komitetu w poszerzonym składzie: Stowarzyszenie Wychowanków,Rada Szkoły, Rada Rodziców, ZHP, Samorząd Uczniowski.             
 8 08.04.2015 r.
Spotkanie Komitetu przydział zadań do końca kwietnia, ustalenia bieżące. Wydrukowanie zaproszeń i blankietów wpłat.                
 9 14.07.2015 r.
Spotkanie Komitetu omówienie spraw bieżących.            
 10 17.08.2015 r.
Spotkanie Komitetu-sprawy organizacyjne.            

Comments