1946

Absolwenci 1946 r.
  1. Kaleta Stefan Józef
  2. Kaleta Roman Leon
  3. Kiczka Ludwik
  4. Koczanowicz Tadeusz Zygmunt
  5. Liana Anna Apolonia
  6. Sznajdrowicz Maria Eugenia
  7. Sznajdrowicz Stanisław Witold
  8. Ślawska Janina
  9. Wojdyło Włodzimierz Józef
  10. Zagórkiewicz Stanisław Włodzimierz
Comments